OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Mindfulness

Er du plaget af smerte- og stresssymptomer? …og savner du redskaber til at håndtere dine symptomer?
Ved smerte- & stresshåndteringen her på klinikken arbejder Ghita med redskaber fra både zoneterapi, ergoterapi, yoga og Mindfulness, hvor man træner, at være nærværende med sig selv, og med tingene, som de er.
Ved at træne en accepterende og anerkendende tilgang til kroppens symptomer, kan du opleve at kroppen slapper mere af, og at symptomerne måske ovenikøbet mildnes. På den måde vil det blive ‘mere rart’ at være dig.

Mindfulness smerte- & stresshåndtering kan kombineres med ansigts- & fodzoneterapien, så du:

• oplever den fysiske og psykiske velvære, der følger af terapien.
• får guidede øvelser med hjem, så du sideløbende med behandlingerne på klinikken kan være aktivt udøvende med at træne Mindfulness i forhold til dine udfordringer derhjemme.
• får sparring og vejledning i forhold til din Mindfulness hjemmetræning.