OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Mindfulness

Er du plaget af smerte- og stresssymptomer? …og savner du redskaber til at håndtere dine symptomer?
Ved smerte- & stresshåndteringen her på klinikken arbejder Ghita med redskaber fra både zoneterapi, ergoterapi, yoga og Mindfulness, hvor man træner, at være nærværende med sig selv, og med tingene, som de er.
Ved at træne en accepterende og anerkendende tilgang til kroppens symptomer, kan du opleve at kroppen slapper mere af, og at symptomerne måske ovenikøbet mildnes. På den måde vil det blive ‘mere rart’ at være dig.

Mindfulness smerte- & stresshåndtering kombineres med ansigts- & fodzoneterapien, så du:

• oplever den fysiske og psykiske velvære, der følger af terapien.
• får guidede øvelser med hjem, så du sideløbende med behandlingerne på klinikken kan være aktivt udøvende med at træne Mindfulness i forhold til dine udfordringer derhjemme.
• får sparring og vejledning i forhold til din Mindfulness hjemmetræning.

Der anbefales et indledende forløb på 4-5 ugentlige mødegange/behandlinger. Et forløb starter med at udfylde et spørgeskema. Effekten af mindfulness forløbet evalueres på 4. mødegang, hvorefter der tages stilling til det fremtidige behov. Enten fortsætter de ugentlige behandlinger yderligere 4 gange, ellers anbefales som minimum et afsluttende møde efter 1 måned med selvstændig mindfulness træning derhjemme.